Конференција 2017

Регионална конференција Употреба асистивне технологије у образовању и социјалној и дечијој заштити одржана је на Златибору од 23. до 26. новембра 2017. године.

АГЕНДА конференције   

Презентације:
Асистивна технологија од процене до имплементације, Невена Ивковић
Асистивна технологија у настави, Драгана Ковачевић и Светлана Првуловић
Асистивна технологија у социјалној заштити, MSc Предраг Радојичић, dipl.ing
Асистивне технологије и квалитетно образовање за све, Гордана Цветковић
Асистивне технологије - смернице за будућност, Славица Јашић
AsTeh добра пракса, Небојша Марковић
Центар за асистивну технологију у Чајетини, Весна Белчевић
ЈУ ОШ Бошко Буха Пљевља, Мила Марјановић
Квалитетно образовање за све, мр Гордана Дукић
Образовање без граница, представљање пројекта, мр Зорица Милосављевић
Примена асистивне технологије у библиотекама, Душица Мурић, виши дипломирани библиотекар
РЦ за дјецу и младе Подгорица, DAISY W2003
Ресурсни центар за дјецу и младе Подгорица, Мирјана Поповић
Сервис за асистивну технологију, Мирјана Лазор
Волонтерски сентри у Ужицу и Чајетини, Данијела Јовановић
ЈУ "Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља"
Препоруке и закључци

Погледајте ГАЛЕРИЈУ фотографија са конференције.