О пројекту

Пројекат „Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот  деце и младих са сметњама у развоју“  је  део програма ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

У Србији, пројекат реализују:

  • Основна школа „Димитрије Туцовић“  из Чајетине,  носилац пројекта
  • Удружење грађана Златиборски круг из Чајетине, партнер у реализацији пројекта
  • Специјална школа „Миодраг В, Матић“ из Ужица, партнер у реализацији пројекта

У Црној Гори, пројекат реализују:

  • Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју "Пљевља“, носилац пројекта
  • Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју "Беране“, партнер у реализацији пројекта
  • Средња школа „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља, партнер у реализацији пројекта
  • Удружење родитеља деце са сметњама „Зрак наде“ из Пљеваља, партнер у реализацији пројекта

Циљ пројекта 

је унапређење социјалне инклузије и квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју у Србији и Црној Гори кроз развијање сарадње пограничних области у коришћењу и размени људских ресурса и информационо-технолошких достигнућа, асистивне технологије и вршњачке подршке.

Асистивна технологија омогућава инклузивно образовање високог квалитета, а обухвата инструменте, апарате, помагала  и уређаје које ученици са инвалидитетом и ученици са  сметњама у развоју користе, како би обављали задатке које иначе не би могли да обаве. 
Асистивна технологија обухвата и информационо-технолошке  алате-софтвер уз који ученици са инвалидитетом и ученици са  сметњама у развоју могу да обављају задатке лакше, брже и боље.

Главне пројектне активности:

- Обука за примену асистивне технологије за децу са сметњама у развоју, родитеље, наставнике, стручне раднике и волонтере
- Формирање и опремање Центра за асистивну технологију 
- Промоција инклузије и једнаких могућности за образовање 
- Формирање волонтерских сервиса ради вршњачке подршке социјалној инклузији деце и младих са  сметњама уразвоју  
- Јачање сарадње локалне управе, иституција и организација на побољшавању положаја деце и младих са сметњама у развоју

Пројекат траје 15 месеци, а реализује се уз подршку Европске уније.

Друштвена инклузија је једна од основа друштвено-економских стратегија развоја и начела Европске уније 

Конвенција Уједињених нација о правима детета, која је усвојена 1989, у члану 23 истиче да „инвалидно дете има право на посебну негу, образовање, обуку која ће му омогућити пун и квалитетан живот на начин који доприноси остваривању што потпуније независности и  друштвене интеграције“.

Реализацијом пројекта „Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју“, остварује се друштвена инклузија и интеграција деце и младих са сметњама у развоју и омогућавају се једнаки услови за образовање за сву децу.

ЈЕДНАКЕ ОБРАЗОВНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА СВУ ДЕЦУ БЕЗ ОБЗИРА НА РАЗЛИКЕ