За бољи живот деце и младих са сметњама у развоју

  • Семинар за волонтере
  • Семинар
  • Волонтери
  • Семинар
  • Пројекат

У Чајетини  je 23. и 24. децембра организoван семинар за 40 младих волонтера, као део пројекта из програма прекограничне сарадње Србије и Црне горе, Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју, који финансира Европска унија.

Дводневни семинар за волонтере има за циљ повећање компетенција и вештина волонтера за обезбеђивање подршке деци и младима са сметњама у развоју, а обухваћене су теме као што су развој инклузије, асистивне технологије,  законски прописи у пољу образовања и социјалне заштите деце са сметњама у развоју, тимски рад и комуникација са децом и младима са сметњама у развоју.

Учесници семинара су били волонтери из Ужица и Чајетине, који ће у наредних 12 месеци учествовати у радионицама са ученицима специјалне школе „Миодраг В. Матић“ у Ужицу и са корисницима Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини.

Према речима Јелене Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета, који је реализаовао обуку, учесници су били мотивисани и веома задовољни садржајима који су им представљени.

Јагода Јеремић, координаторка волонтера из Чајетине, навела је да је планирано формирање волонтерских сервиса у Ужицу и Чајетини, у оквиру којих ће се  у наредних годину дана окупљати учесници обуке, и у практичном раду са корисницима продубљивати стечена знања. Јагода је истакла да чланови Волонтерског социјалног сервиса у Чајетини већ неколико година учествују у радионицама са корисницима Дневног боравка за децу са сметњама у развоју, које организује Златиборски круг, пружалац ове социјалне услуге. За њих и за нове волонтере, учеснике семинара, биће организована обука о коришћењу асистивних технологија, како би се олакшало учење у редовној настави деце са посебним образовним потребама, као и да би се развијале вештине за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју.

У Чајетини и Ужицу ће бити опремљени Центри за асистивну технологију, у којима ће едуковани наставници и стручни радници помагати корисницима да коришћењем специјалних апарата, инструмената и уређаја лакше савладавају образовно-наставне програме. Учешћем волонтера у раду са корисницима развија се инклузија и подстиче се вршњачка едукација, што је део циљева пројекта који се реализује под слоганом: Образовање без граница.

У Србији, пројекат реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг из Чајетине и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица.  У Црној Гори, реализатор пројекта је „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.