Пројекат Образовање без граница представљен новинарима

  • Образовање без граница
  • Образовање без граница
  • Пројекат Образовање без граница представљен новинарима

У Чајетини је 23. децембра одржана конференција за новинаре на којој је представљен пројекат прекограничне сарадње Србије и Црне Горе Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју, који финансира Европска унија.

Пројекат, под слоганом Образовање без граница у Србији реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица. У Црној Гори, пројекат реализује „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.

Милка Васиљевић, директорка школе „Димитрије Туцовић“ и менаџерка пројекта је истакла да се у школи већ годинама успешно спроводи инклузија кроз редован наставни програм, а да је школа уступила свој простор за функционисање услуге социјалне заштите Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, чији је пружалац удружење Златиборски круг. Кроз сарадњу са Златиборским кругом на унапређивању положаје корисника Дневног боравка, препознате су потребе корисника, које се тичу образовања и социјалне инклузије.

По речима госпође Васиљевић, у Чајетини и Ужицу ће током пројекта бити формирани Центри за асиситивну технологију, који ће бити опремљени адекватним уређајима и апаратима, а за наставнике, волонтере, родитеље и децу са посебним образовним потребама ће бити организована обука о коришћењу асистивних технологија. Асистивна технологија омогућава инклузивно образовање високог квалитета, а обухвата инструменте, апарате, помагала  и уређаје које ученици са инвалидитетом и ученици са  сметњама у развоју користе, како би обављали задатке које иначе не би могли да обаве. Такође, асистивна технологија обухвата и информационо-технолошке алате-софтвер уз који корисници могу да обављају задатке лакше, брже и боље.

Представница специјалне школе „Миодраг В. Матић“, Сандра Шоботовић, истакла је значај овог пројекта за ученике и наставнике, а Весна Белчевић, представница удружења Златиборски круг, објаснила је како пројекат утиче побољшање положаја корисника Дневног боравка  за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини.

Новинарима је подељен информативно пропагандни материјал и најављене су бројне активности које ће се реализовати током 15 месеци трајања пројекта.