Обука наставника за имплементацију инклузивног образовања

  • Обука
  • Семинар
  • Наставници
  • Обука наставника
  • Семинар
  • Наставници на обуци
  • Обука

У Чајетини je 28. и 29. јануара реализована обука наставника за имплементацију инклузивног образовања, као део пројекта из програма прекограничне сарадње Србије и Црне горе, Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју,  који финансира  Европска унија.

Дводневни семинар, под називом Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима, водиле су мр Славица Марковић, дефектолог и Мирјана Лазор, педагог. Семинару су присуствовали наставници основне школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине и „Миливоје Боровић“ из Мачката.

Циљ семинара је повећање знања и компетенција наставника за реализацију инклузивног образовања и  рад са децом са сметњама у развоју.  Учесници су упознати са тренутном ситуацијом  везаном за инклузију у образовним установама у Србији  и са потребом трансформације установа. Представљен је правилник о Индивидуалом образовном плану, а у практичном делу учесници су радили на изради педагошког профила за одређене ученике и плана активности на основу профила.

Евалуација семинара показује велики степен задовољства учесника представљеним садржајем и рализованим активностима. Знања стечена на семинару, наставници ће користити у свакодневном раду, што ће допринети квалитету образовног процеса за све ученике, а пре свега за ученике са сметњама у развоју што је и циљ пројекта који се реализује под слоганом Образовање без граница.

У Србији, пројекат реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг из Чајетине и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица.  У Црној Гори, реализатор пројекта је  „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.