Набавка опреме за инклузивно образовање у Ужицу и Чајетини

  • Састанак опрема
  • Састанак

Чланови пројектног тима који реализује пројекат Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју, су одржали састанак 21. фебруара у вези са набавком опреме за Асистивне центре у Чајетини и Ужицу.

Састанку су присуствовали и стручни радници Марија Новаковић - психолог, Марина Зечевић - дефектолог и учитељ Зоран Митрашиновић, са којима је састављен план набавке опреме.

Присутни су размотрили извештај Инес Делцото (Ines Delzotto), магистра едукацијске рехабилитације, о истраживању које је уз помоћ специјалних инструмената спровела, у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју у Чајетини и специјалној школи „Миодраг В. Матић“ у Ужицу. Узети су у обзир и подаци Интерресорне комисије о деци са сметњама у развоју у општини Чајетина која ускоро улазе у образовни систем.

У основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини и у специјалној школи „Миодраг В. Матић“ у Ужицу, до краја марта је предвиђено опремање Асистивних центара за обуку деце, родитеља, наставника и волонтера о коришћењу асистивне технологије.