Квалитетније образовање за децу и младе са сметњама у развоју

  • Зрачак
  • Зрачак
  • Образовање деце са сметњама
  • Помагала
  • Образовање деце
  • Помагала

Крајем децембра протекле године, у Чајетини и Ужицу је извршена процена стања и образовних потреба корисника Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ и ученика специјалне школе „Миодраг В. Матић“, као део пројекта Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју у Србији и Црној Гори.

Процес дијагностике, уз помоћ специјалних инструмената, спровела је Инес Делцото (Ines Delzotto), магистар едукацијеске рехабилитације, која је специјализирала асистивну технологију у Милану на институту "Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S. Maria Nascente". Инес је запослена у Дневном центру за рехабилитацију Веруда у Пули, где је основала први службени Кабинет за асистивну технологију у Хрватској.

На основу извештаја о процени корисника, планирана је набавка специјалних помагала, инструмената и софтвера, којима ће се опремити центри за асистивну технологију у Ужицу и Чајетини. У овим центрима ће едуковани наставници и стручни радници помагати корисницима да употребом асиситивне технологије савладавају образовно-наставне програме, као и да лакше обављају свакодневне животне задатке.

Пројектом је предвиђена обука и за родитеље корисника и волонтере који се укључују у рад са корисницима, ради успешније инклузије и интеграције деце и младих са сметњама у развоју и промоције вршњачке едукације.

Према речима Милке Васиљевић, директорке основне школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине и менаџера пројекта, процес процене је прошао добро, с обзиром да је због сезоне грипа одређен број корисника био одсутан.

У Србији, пројекат под слоганом Образовање без граница реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг из Чајетине и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица. У Црној Гори, реализатор пројекта је „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.

Фотографије: УГ Златиборски круг,  GlasIste.hr